Splošno neformalni programi zajemajo različne vsebine in ne spadajo pod preostale neformalne programe, ki jih financirata Občina Tržič in Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport.

Tečaji in delavnice potekajo na sedežu Ljudske univerze Tržič, Šolska ulica 2, Tržič.

Cena tečaja je odvisna od programa, ki ga udeleženec izbere, in števila udeležencev.
Ponujamo možnost plačila na več obrokov.

Termini so v katalogu okvirno določeni in se lahko zaradi prijavljenih slušateljev prilagodijo.