Bronasta Kurnikova plaketa

za dolgoletno strokovno in organizacijsko delo
v ljubiteljski kulturi

Ljudska univerza Tržič s svojimi različnimi dejavnostmi med drugim skrbi za ljubiteljsko kulturo – predvsem za vzgajanje odnosa do lokalne dediščine, s čimer razvija zavest o pripadnosti lokalnemu okolju. V zadnjih letih je veliko pripomogla h kulturnemu razvoju občine in širše regije. Odrasli se seznanjajo s kulturno zgodovino in drugimi okoliščinami, ki bistveno zaznamujejo sodobno identiteto prebivalcev občine Tržič. Tesno je povezana s terenom in pripravlja številne kulturne programe, ki bogatijo kulturno in družabno življenje v občini Tržič. V zadnjih letih je naraslo tudi število starejših občanov, ki se želijo naučiti tisto, česar se v mladosti niso.

Na Ljudski univerzi Tržič zaznavajo probleme, vidijo izzive, ki jih tudi na prostovoljni ravni vsakodnevno udejanjajo. Sodelavci Ljudske univerze skrbijo za stalen strokovni in profesionalni razvoj na izobraževalnem in ljubiteljskem nivoju.

kurnikovo-priznanje