Na Ljudski univerzi Tržič razpisujemo prosto delovno mesto ‘Organizator izobraževanja odraslih’.

Raven zahtevane izobrazbe: visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna(prejšnja) ipd, družboslovne in humanistične smeri.

Nujen pogoj:  opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja ter opravljena pedagoško-andragoška izobrazba, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije. Potrdila priložite k prijavi.

OPISI NALOG: Organizacija, vodenje projekta (svetovalno-izobraževalna dejavnost v IO -javna mreža), koordinacija projektnih aktivnosti, vsebinska in finančna poročila, promocija, evalvacija in druge naloge v skladu s sistemizacijo delovnih mest.

Zaželeno znanje in spretnosti s področja IKT.

Zahtevana so računalniška znanja (urejevalnik besedil, delo s preglednicami, delo z bazami podatkov in poznavanje računalniških omrežij) in znanje angleškega jezika (pogovorno in pisno)

Delovnik bo potekal v dopoldanskem času.

Trajanje zaposlitve: določen čas: (12 mesecev)

Rok prijave do 10.10.2023 po e-pošti na naslov: natalija.brumen@u-trzic.si