ZA RAZPIS PROGRAMOV V LETU 2017/2018 KLIKNITE TUKAJ

BREZPLAČNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Prednost pri vključitvi v brezplačne izobraževalne programe imajo zaposleni, starejši od 45 let.
Pohitite, število mest je omejeno.

RPO – RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE(začetni)

Začetek: torek, 27. 10. 2016 ob 17:00
Mentor: Mateja Žepič
Št. ur: 40+20

Računalniška pismenost za odrasle – RPO je javno veljaven računalniški izobraževalni program. Program je namenjen odraslim, ki želijo pridobiti temeljno znanje za delo z njim za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja.

RDO – RAČUNALNIŠTVO ZA ZAPOSLENE(nadaljevalni)

Začetek: 30. 9. 2016 ob 17.00
Mentor: Mitja Slapar
Št. ur: 50

Udeleženci bodo v programu osvojili delo z Wordom, Excelom, Outlookom in PowerPointom. Pogoj za vključitev v program je osnovno znanje računalništva.

SNIO – ANGLEŠČINA

Začetek: 26. 9. 2016 ob 16.00
Mentor: Alja Štendler
Št. ur: 50

Izobraževalni program je namenjena začetnikom, ki bodo v angleščini sposobni tvoriti kratka pisna in govorjena besedila. Postavljati in odgovarjati na preprosta vprašanja, ki se tičejo trenutnih potreb ali splošnih tem.

UREJANJE BESEDIL(MS Word)

Začetek: oktober 2016 (zbiramo prijave)
Mentor: Mateja Žepič
Št. ur: 20

V izobraževalnem programu Urejanje besedil se boste naučili osnovnih in naprednejših funkcij Word. Na kratkih, ciljno usmerjenih delavnicah bodo udeleženci spoznali najbolj aktualne in uporabne primere v Wordu.

Prijave sprejemamo na telefonski številki 045925551,
ali na elektronskem naslovu kristina@lu-trzic.si.

Projekt Znanje nas aktivira (ZNA) se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020,
prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10. 1. Krepitev enake dostopnosti
vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in
kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc.