Zaznana problematika ciljne populacije v Tržiču vključuje predvsem veliko število dolgotrajno brezposelnih in težko zaposljivih oseb z različnimi kombinacijami težav in tveganj, med njimi migrante, ki ostajajo slabo integrirani v družbo, mlade osipnike, odvisnike, osebe s težavami v duševnem zdravju, brezdomce. Gre za populacijo, ki je (dolgo)trajno odvisna od socialnih transferjev, hkrati vse bolj pasivna in izključena iz družbenega dogajanja, na drugi strani pa njeno nezadovoljstvo občasno izstopa v družbenih nemirih z močno socialno noto. Na Ljudski univerzi Tržič smo ugotovili, da do sedaj ni bilo ustreznega programa, ki bi lahko te osebe zadostno socialno aktiviral, tako kaže tudi študija o socialni aktivaciji Inštituta za socialno varstvo. Ravno na podlagi vseh pomanjkljivosti in že zaznanih potreb ciljne populacije, s katero delamo, smo zasnovali vsebino projekta, ki temelji na krepitvi virov moči ciljni populaciji, kar bomo dosegali s celovitim interdisciplinarnim pristopom in dobrim strokovnim kadrom.

Program je v celoti brezplačen za udeležence, saj ga sofinancirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.