Ekonomski tehnik
Naziv strokovne izobrazbe: ekonomski tehnik / ekonomska tehnica
Logistični tehnik
Naziv strokovne izobrazbe: logistični tehnik / logistična tehnica

Pogoji za vpis: uspešno zaključeno osnovnošolsko izobraževanje, nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).
Kdor konča štiriletno izobraževanje po predmetniku, za uspešno dokončanje šolanja opravlja poklicno maturo.

[tabs_container]
[tab title=”Ekonomski tehnik”]

A PROGRAMSKA ENOTAŠt. kreditnih točk
Slovenščina24
Matematika19
Tuji jezik I (angleščina)20
Tuji jezik II (nemščina)10
Umetnost3
Zgodovina5
Geografija3
Sociologija3
Psihologija3
Kemija5
Biologija5
Športna vzgoja12
B STROKOVNI MODULI 
Poslovni projekti12
Poslovanje podjetij14
Ekonomika poslovanja12
Finančno poslovanje7
Sodobno gospodarstvo21
Komercialno poslovanje7
Finančno knjigovodstvo6
C PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE 
V šoli30
Pri delodajalcu6
Interesne dejavnosti14
Odprti kulikulum23
Poklicna matura4

[/tab]

[tab title=”Logistični tehnik”]

A PROGRAMSKA ENOTAŠt. kreditnih točk
Slovenščina24
Matematika20
Tuji jezik I (angleščina)20
Tuji jezik II (nemščina)20
Umetnost3
Zgodovina5
Geografija3
Sociologija3
Psihologija3
Kemija3
Fizika6
Športna vzgoja14
B STROKOVNI MODULI 
Tehn. blagovnih tokov11
Tehnologija komuniciranja11
Podjet in gosp. poslovanje8
Transportna sredstva12
Logistika tovornih tokov24
Mednarodna menjava7
C PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE 
V šoli23
Pri delodajalcu6
Interesne dejavnosti14
Odprti kulikulum29
Poklicna matura4

[/tab]

[/tabs_container]

potrebni-dokumenti-vpis