Pogoji za vpis v devetletko (8. in 9. razred):

  • Uspešno zaključen nižji razred devetletke ali ustrezen razred osemletke.
  • Trajanje: en razred traja en semester (kandidat lahko v enem šolskem letu zaključi dva razreda).
  • Pogoji za napredovanje: vpis v višji razred je mogoč, če ima kandidat opravljenih 2/3 predmetov v nižjem razredu.

Osnovna šola je brezplačna.
Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Občina Tržič.

 

 

PREDMETNIK ZA OSNOVNO ŠOLO
PREDMET8. RAZRED9. RAZRED
Slovenščina * *
Matematika * *
Tuji jezik – angleščina * *
Glasbena vzgoja * *
Geografija * *
Zgodovina * *
Državljanska vzgoja in etika * *
Fizika * *
Kemija * *
Biologija * *
Izbirni predmet 1 * *
Izbirni predmet 2 * *
Izbirni predmet 3 * *

potrebni-dokumenti-vpis